O společnosti Cybeready

CybeReady se zaměřuje na váš nejslabší článek: Č L O V Ě K.

Chceme skoncovat s vašimi obavami ohledně zranitelnosti koncových uživatelů. Děláme to s pomocí přizpůsobené tréningové metody, učení založené na chování, nepřetržité monitorování systému a sofistikované analytické nástroje.

Odoo CMS- Sample image floating

CybeReady je vaším expertem na bezpečnostní výzvu týkající se nakládání s informacemi.

Pomůžeme vaší organizaci zůstat v bezpečí pomocí zaměření se na trénink nejslabšího článku: vašich lidí.

Děláme to pomocí přizpůsobeného posouzení, které vede k nadhledu chování všech interních uživatelů, následovaného přizpůsobeným tréningem .

Výsledkem našeho tréningu je lepší výkon a pozitivní změna v povědomí a chování zaměstnanců. Toho je dosaženi pomocí krátkého, souvislého obsahu.

O Phishingu

Phishing je jednou z nejjednoduších metod jak se dostat do podnikové infrastruktury. Zjedodušeně řečeno, pishing je akt odeslání emailu zaměstnanci s žádostí o provedení zdánlivě neškodné, ale ve skutečnosti nebezpečné akce. Data z výzkumu za poslední desetiletí ukazují, že se zaměstnanci pravidelně stávají oběťmi phishingových útoků.

 
Demo Logo

Ne všichni z nich, dokonce ani většina ne. Nicméně pokud vaše společnost zaměstnává tisíce zaměstnanců, je tu dobrá šance, že alespoň sto z vašich zaměstnanců v určitém okamžiku bude pod útoky typu phishig a budou zapojeni do jedné nebo více z následujících škodlivých aktivit:

  • Kliknutí na odkaz který vede na webové stránky ke stažení škodlivého obsahu

  • Odesílání citlivých informací na webovou stránku

  • Otevření vysoce nebezpečné přílohy