Implementace

 

U rozsáhlých instalací provádíme i implementaci našich řešení u zákazníka. Provádíme předimplementační studii, vlastní nasazení celého řešení a poimplementační předávací protokol, který obsahuje podrobný rozpis nastavení jednotlivých prvků systému. Cena se stanovuje dle rozsahu a náročnosti na vyžádání.