Konzultace

 

Nabízíme konzultační služby na téma komunikační a datová bezpečnost. Provedeme analýzu stávajícího stavu zabezpečení vašeho IT, najdeme slabá místa navrhneme řešení včetně rozvahy nákladů. Zpracujeme projektovou studii, dle které bude možné systematicky postupovat bod po bodu až po kompletní zabezpečení.

Konzultace jsou prováděny našimi kmenovými seniorními pracovníky s bohatou zkušeností v oboru bezpečnosti a s hlubokou znalostí našich i konkurenčních produktů. Jsme zaměřeni zejména na konzultace v oblastech :

Fyzická bezpečnost datových center a bezpečnostně exponovaných pracovišť (systémy bezpečných kabeláží, monitorovací kamerové systémy, přístupové systémy, lokalizační systémy, evidenční systémy, EZS, EPS, zhášecí systémy, záložní zdroje napájení, motorgenerátory)


Ochrana perimetru sítě (firewally, systémy UTM, řízení přístupů k WiFi z vnějšku, poštovní gatewaye, management mobilních zařízení, ochrana proti ztrátě dat – DLP, šifrovaná telefonie)


Ochrana komunikace mezi několika chráněnými lokalitami (šifrovaný přenos na L2, VPN, gateway šifrované telefonie)


Ochrana uvnitř síťového perimetru (systémy UTM, autentifikace, ověřování přístupu k WiFi v interní síti, správa zařízení včetně mobilních, SIEM, Antivirová, antimalwareová, antiransomwareová, antispamová ochrana koncových stanic, fyzických i virtuálních serverů, poštovních serverů, mobilních zařízení, privátních i veřejných bankomatů, EET systémů)


Pasivní datová bezpečnost (zálohování a archivace dat, dishaster recovery, vyhledávání ve strukturovaných i nestrukturovaných datech, case management, sledování oběhu dokumentů, sledování změn, časová razítka,….)


Práce se zaměstnanci (vyhodnocení odpovědného přístupu k bezpečnosti obecně, dlouhodobé programy odpovědného přístupu – antiphishing,….) 

Máte zájem o bezplatnou konzultaci našich služeb ?