Školící centrum

Učte se s námi bezpečnosti

Technické školení

Ke všem produktům našeho portfolia poskytujeme partnerům základní i nadstavbové obchodní a technické školení zdarma. Na základě takto získaných odborných informací pak dokáží vyškolení pracovníci našich partnerů samostatně kvalifikovaně tyto produkty nasazovat u koncových zákazníků všude tam, kde datová a komunikační bezpečnost není brána na lehkou váhu.

Školení partnerů

Školení je prováděno dle zájmu našich partnerů buď pravidelně cyklicky v měsíčních až půlročních intervalech nebo jednorázově na vyžádání v kompletně vybavených učebnách v sídle naší společnosti. Tým našich školitelů je složen ze zkušených obchodních i technických pracovníků – specialistů z řad kmenových zaměstnanců naší společnosti i z řad kmenových zaměstnanců výrobců jednotlivých řešení, které na našem trhu zastupujeme. Některá školení jsou proto vedena v angličtině (na tuto skutečnost předem upozorňujeme).

Školení administrátorů

V případě nasazení našich produktů u větších zákazníků, zajišťujeme i placené proškolení správců systému zákazníka přímo na jeho pracovištích. Cena tohoto typu školení je stanovena na vyžádání.

Uživatelská školení

Mimo produkty našeho portfolia na vyžádání zabezpečujeme i uživatelská školení vybraných produktů operačního systému LINUX, VMware, kybernetická bezpečnost, síťová bezpečnost. Tato placená školení jsou přednášena certifikovanými externími školiteli. Cena těchto školení je stanovena na vyžádání.